Enablers

Groep van vijf elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie aldaar). Deze elementen moeten het verbeteringsproces mogelijk maken. Voorbeelden zijn inkoopbeleid en inkoopprocessen.