Emvi

Afkorting van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’.