Electronic data interchange

Afgekort EDI. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computers van verschillende ondernemingen.