Eindkeuring

De leverancier keurt de goederen voordat deze naar de inkopende organisatie worden verstuurd. Zie ook ingangkeuring.