Eigendomsvoorbehoud

Een bijkomende voorwaarde bij eigendoms¬≠overdracht: de koper moet aan al zijn financi√ęle verplichtingen hebben voldaan om de eigendom te verkrijgen (in het algemeen: betaling van de koopprijs). Dit is een opschortende voorwaarde; de eigendomsovergang wordt opgeschort tot volledig is betaald.