Eigendomsovergang

Gevolg van de eigendomsoverdracht.