Eigen vermogen

Het vermogen dat de eigenaren zelf in het bedrijf hebben ingebracht, vermeerderd met de niet uitgekeerde winsten en reserves (of verminderd met de verliezen). Zie ook balans.