EG-richtlijnen

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor de lidstaten. Aan nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen voor implementatie in hun nationale regelgeving.

Er zijn 4 Europese richtlijnen van belang voor het aanbesteden:

  • Richtlijn: gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU)
  • Richtlijn: gunnen van opdrachten water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2014/25/EU)
  • Richtlijn: gunnen van concessieopdrachten (2014/23/EU)
  • Richtlijn: defensie en veiligheid (2009/81/EG)