Efficient consumer response

Afgekort ECR. Een manier van samenwerken in de keten om de consument sneller, beter en tegen lagere kosten te kunnen bedienen. Door de focus op de consument verdwijnen barrières tussen bedrijven en tussen vakgebieden en kunnen bedrijven gezamenlijk een beter resultaat bereiken. De vier werkterreinen van ECR zijn category mangement, logistiek, ondersteunende technieken en integratie.