Effectmetingen

Effectmetingen worden gedaan in het kader van klantgericht werken. Er wordt nagegaan in hoeverre het doel is bereikt dankzij het beoogde middel of vanwege andere interventies.