Eerste positiekeuze

De positiekeuze aan het begin van de onderhandeling is uitermate belangrijk. Zij vormt het inhoudelijke vertrekpunt (het anker) en geeft richting aan alle verdere activiteiten die de onderhandelaars ondernemen. Bij een evenwichtige machtsverdeling kiezen we meestal voor een open positiekeuze (zie aldaar). Het vroegtijdig innemen van een duidelijk en scherp omlijnd openingsbod, kan een element van een competitieve onderhandelingsstrategie zijn (zie defintieve positiekeuze).