Eenvoudige structuur

Een van de typen organisaties volgens Mintzberg. Platte organisatie, weinig hiërarchische lagen. De medewerkers op de werkvloer (de opera­tionele kern) zijn flexibel en rapporteren allemaal rechtstreeks aan één leidinggevende, het strategisch management. Zie verder configuraties.