ECR

Afkorting voor efficient consumer response. Zie aldaar.