Economische levensduur

Die periode waarbij de gemiddelde totale kosten van een duurzaam productie­middel het laagst zijn.