Ecodesign

Hierbij wordt in de ontwerpfase van een product of proces – naast economische en technische criteria – ook een afweging gemaakt tussen de eisen vanuit de consument en de milieueisen.