Early supplier involvement

Afgekort ESI. Een aanpak waarbij leveranciers in een vroeg stadium in contact worden gebracht met de materiedeskundigen van de inkopende organisatie bij het maken van de inkoopspecificatie of bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Door kennis en ervaring van leveranciers in een vroegtijdig stadium te benutten, kunnen kosten worden bespaard, kan een betere specificatie of productontwerp worden verkregen en kan een sneller inkoopproces of een kortere ‘time to market’ worden bereikt.