E-informing

Het ontvangen, eventueel bewerken en verspreiden van inkoop­informatie met gebruik­making van internettechnologie. Die inkoopinformatie is afkomstig van of bestemd voor interne en/of externe partijen. Inkoopinformatie is informatie die te gebruiken is in of voortvloeit uit het inkoopproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afgesloten contracten, ontvangen facturen, behoefteplannen en prestatie-indicatoren. De vormen van e‑informing zijn: purchasing intelligence en e‑contract management.