E-contract-management

Managen van de afgesloten contracten met een op internettechnologie gebaseerd contractmanagementsysteem. Wordt gebruikt om te sturen op het naleven van de afgesloten contracten en het tijdig nemen van actie bij het aankomend verlopen van contracten. Zie ook e-informing.