Dynamische aankoopsysteem

Systeem bij Europees aanbesteden. Het dynamisch aankoopsysteem lijkt op het erkenningssysteem dat in de nutssector wordt gehanteerd. Er wordt als het ware een lijst van preferred suppliers aangelegd. Als een aanbestedende dienst een dynamisch aankoopsysteem publiceert, dan heeft zij geen directe behoefte, maar wil zij op voorhand een pool van leveranciers selecteren waarmee zij zaken kan doen indien zich wel een echte behoefte voordoet. De procedure verloopt conform een openbare procedure, waarbij gegadigden zich kunnen selecteren voor de uitvoering van een dienst of voor de levering van een product. De maximale looptijd is vier jaar. Zie ook erkenningssysteem.