Dynamisch samenwerkingsmodel

Model van Van de Vijver dat een handvat biedt voor het beschrijven van een samenwerkingsrelatie door logische verbanden te leggen tussen de vijf variabelen: vertrouwen, commitment, conflicten, niet-economische tevredenheid (bijvoorbeeld weerstand, frustratie) en economische tevredenheid (bijvoorbeeld verkoopvolume). Zie verder het schema.