Dwangsom

Houdt in dat de veroordeelde partij een bedrag in geld moet betalen, zo lang en zo vaak als hij zijn verplichtingen niet nakomt.