Dualisme

Hiermee wordt de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers aangeduid. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren. In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden.