Du Pont analyse, Du Pont schema

Analyse aan de hand van een schema dat verbanden weergeeft tussen onder­delen van de balans en de resultatenrekening. Hiermee kan onder meer het effect van een inkoopbesparing op de rentabiliteit van het vermogen worden aangegeven.