Driver (IPDS)

Omgevingsfactor die bepalend is voor de manier waarop en de mate waarin leveranciers moeten worden betrokken in productontwikkeling. Zie integrated product development en sourcing.