Drempelbedrag, drempelwaarde

Term bij Europees aanbesteden. Indien de geraamde waarde van de opdracht de drempelwaarde overschrijdt, dan is de Europese richtlijn van toepassing.