DPP

Afkorting van direct product profitability. Zie aldaar.