DPM

Afkorting van duurzame productiemiddelen. Zie aldaar.