Double loop learning

Nederlands: dubbele lus leren. Een leer- of ontwikkelproces waarbij niet alleen de bestaande (operationele) routines kunnen worden aangepast, maar waarbij fouten of tekortkomingen in resultaten ook tot her­overweging kunnen leiden van de gemaakte afspraken, de manier van samenwerken en de hiermee samen­hangende processen en procedures. Zie ook single loop learning.