Dominante coalitie

Begrip van Mintzberg. De dominante coalitie binnen een organisatie bepaalt in belangrijke mate de inrichting van de primaire bedrijfs­processen en heeft een grote invloed op de besluitvorming en inzet van middelen. Geplande veranderingen met een substantiële verander­impact slagen alleen indien de dominante coalitie hieraan wil meewerken. Zie ook personeelsgroep, configuraties en coördinatiemechanismen.