Doelen

Vertaling van de visie van een organisatie, zodat deze haalbaar en meetbaar wordt. De doelen ondersteunen de visie en passen binnen het beleid. Zie ook missie, visie, beleid en strategie.