Documentenstroomschema

Schema waarin wordt weergegeven welke documenten (in geauto­matiseerde vorm of niet) met betrekking tot een bepaald proces welke behandelingen ondergaan door welke afdelingen.