DMAIC

De afkorting DMAIC staat voor define, measure, analyze, improve en control. DMAIC is een instrument of hulpmiddel om te komen tot continue verbetering binnen een proces of toeleveringsketen.