Divisieorganisatie

Een van de typen organisaties volgens Mintzberg. De divisieorganisatie is eigenlijk een verzameling van autonome eenheden, die ieder op zich een ‘kleine’ machinebureaucratie vormen en die gecoör­dineerd worden vanuit een centraal hoofdkantoor, vaak een holding. Zie verder configuraties.