Diversificatiestrategie (expansie-strategie)

Expansiestrategie volgens Ansoff (zie aldaar). Strategie waarbij een organisatie zich met nieuwe producten op nieuwe markten begeeft.