Disease management

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Aanpak die uitgaat van onderlinge samenhang tussen verschillende zorg­aanbieders. Vanuit een organisatie­perspectief noemen we dit ketenkwaliteit of transmurale zorg. De medische professional hanteert de term disease management voor de ketenkwaliteit op individueel niveau, die is gericht op een bepaald ziektebeeld.