Discrepantie

Juridische term voor het verschil tussen de werkelijke innerlijke wil en de gedane verklaring.