Directe vertegenwoordiging

Ook wel onmiddellijke vertegenwoordiging genoemd. Situatie waarin de vertegen­woordiger op naam (namens) en voor rekening van de vertegen­woordigde handelt. Zie ook indirecte vertegenwoordiging, vertegenwoordiging.