Directe executie

Houdt in dat buiten de schuldenaar om die handelingen worden ver­richt, die noodzakelijk zijn om aan de schuldeiser de verschuldigde prestatie te verschaffen.