Direct costing

Een manier van kostentoerekening aan de producten waarbij alleen variabele kosten aan de producten worden toe­gerekend. De verkoopprijs kan dan niet worden gebaseerd op de kostprijs; de vaste kosten zitten immers niet in de kostprijs. De vaste kosten komen rechtstreeks in één bedrag ten laste van de resultaatrekening. Ook wel variabele kostencalculatie genoemd.