Digitale handtekening

Authenticatie van een persoon of organisatie door gebruik van een digitale code. In de praktijk wordt meestal van een asymetrische encryptie en een TTP gebruik gemaakt om deze code te verbinden aan een persoon of organisatie.