Differentiatiestrategie

Een van de concurrentiestrategieën van Porter. Bij de differentatie­strategie probeert de organi­satie zich van haar concurrenten te onderscheiden door middel van techno­logieën, productkenmerken, merk­namen, service, enzovoort. Deze elementen kunnen per product en per bedrijfstak sterk verschillen. De kern van differentiatie is het opbouwen van naamsbekendheid en merken­trouw, en veel minder het benadrukken van prijs.