Differentiatie

Opnemen van een extra schakel in de bedrijfskolom. Zie ook bedrijfskolom, integratie.