Dienst van de informatiemaatschappij

De formulering ‘dienst van de informatiemaatschappij’ wordt in het Burgerlijk Wetboek gehanteerd als er wordt gesproken over elektronische handel. Hieronder wordt verstaan: elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.