Detentie

Andere term voor houderschap. Zie aldaar.