Detailspecificatie

Beschrijft op een gedetail­leerde manier hoe een concept­specificatie verder moet worden gerealiseerd. Een detail­specificatie geeft relatief weinig vrijheid aan diegene die verant­woordelijk is voor de invulling van de specificatie. Bevat onder andere nauwgezet omschreven technische, commerciële, logistieke en juridische aspecten.