Derogatielanden

EU-landen die niet deelĀ­nemen aan de euro. Voor deze landen geldt tijdelijk een afwijkend wettelijk regime (derogatie). Deze landen zijn wel lid van de Europese Unie, waar sprake is van vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Zie ook redelijk gekoppelde koers.