Derdenwerking

Overeenkomsten hebben geen derdenwerking. Dat wil zeggen dat ze aan buitenstaanders (derden) geen verplichtingen kunnen opleggen, alleen aan de contractpartijen zelf.