Derdenbeslag

Beslaglegging op zaken of rechten (bijvoorbeeld een banktegoed) van de schuldenaar, die zich onder een derde bevinden.