Definitieve positiekeuze

De tactiek van de definitieve positiekeuze kent twee varianten: take it or leave it en final offer first. Deze tactieken houden in dat een van de partijen meteen aan het begin van de onder­handelingen zijn voorstellen als definitief presenteert. Het vroegtijdig innemen van een duidelijk en scherp omlijnd openingsbod is een element van een competitieve onderhandelingsstrategie. Als het openings­bod extreem ver van de realiteit af ligt, dan wordt dat ‘blue sky bargaining’ genoemd. Blue sky bargaining kan de geloof­waardigheid aantasten; ook kan de andere partij zich niet serieus genomen voelen. Zie ook eerste positiekeuze.