Deelnemingen

Deelnemingen zijn aandelen in andere ondernemingen.